Windenergie

Winnaars van de #VWEAFotowedstrijd 2022

Eerste prijs van de jury: Rudy Coppens (Olen)

2e prijs van de jury: Georges Vandezande (Creil, Nederland)

3e prijs van de jury: Els Devalez (Lochristi)

Publieksprijs Facebook: Marieke Moerman (Nieuwkapelle)  - Fotografe: Meredith Thorina Juliana 

Publieksprijs Instagram: Catherine De Decker (Meetkerke)

Proficiat aan de winnaars en dank aan alle deelnemers voor de vele mooie inzendingen! 

1e prijs van de jury - Rudy Coppens (Olen)
2e prijs van de jury - Georges Vandezande (Creil, Nerderland)
3e prijs van de jury - Els Devalez (Lochristi)
Publieksprijs Facebook - Marieke Moerman (Nieuwkapelle)     Fotografe: Meredith Thorina Juliana
Publieksprijs Instagram - Catherine De Decker (Meetkerke)

Wat kan je winnen?

PUBLIEKSPRIJS

Voor de sociale media Facebook, Instagram en TikTok wordt telkens een publiekswinnaar aangeduid. Dat is de post die het meeste ‘likes’ (Facebook), ‘vind-ik-leuks’ (Instagram) of hartjes (TikTok) heeft ontvangen op 5 juni 2022, 12.00h.

De maker van de populairste foto per kanaal mag op bezoek in een windturbine én... MEE NAAR BOVEN. 

JURYPRIJS

De jury kiest ook een winnaar op basis van artistieke kwaliteit, originaliteit en boodschap. De 3 beste foto’s winnen:

 1. Een ballonvaart voor twee personen
 2. Een weekendje aan zee voor twee personen + bezoek per boot aan een offshore windpark  
 3. Indoor Skydive voor twee personen

Fotowedstrijd VWEA

Naar aanleiding van de internationale Dag van de Wind op 15 juni 2022 organiseert de Vlaamse Windenergie Associatie VWEA een grootse foto- en filmpjeswedstrijd op sociale media. De opdracht luidt: “Breng windenergie op een mooie wijze in beeld”.

“De dag van de wind mogen we niet zomaar voorbij laten gaan”, zegt organisator Bart Bode, directeur van VWEA. “Windenergie is een positief iets. Het is goedkoop, goed voor het klimaat, en voor de onafhankelijkheid van fossiele energie. We grijpen de Dag van de Wind dan ook graag aan om windenergie te vieren, en dat doen we met een laagdrempelige foto- en filmpjeswedstrijd.”

Deelnemen is bewust heel eenvoudig gehouden. Het is een wedstrijd voor iedereen, jong en oud, professioneel of amateur. “Post een foto of filmpje met de vermelding van #vweafotowedstrijd op Facebook, Instagram, TikTok of Wikimedia Commons en je doet automatisch mee”, verduidelijkt Bart. Maar ook wie geen liefhebber is van sociale media kan meedoen via een mail naar fotowedstrijd@ode.be.  De voorwaarde is dat de foto of filmpje windenergie in de kijker zet –vermeld dus steeds de locatie- en dat de inzending gepost of ingezonden wordt voor 6 juni 2022 12.00u.

Een jury oordeelt op artistieke kwaliteit, originaliteit en boodschap. Naast de juryprijs komen er ook publieksprijzen, voor de meest geliefde beelden per sociaal medium.

Er zijn verschillende manieren waarop u kan deelnemen:

 • Facebook: Deelnemen kan door uw foto of filmpje op uw profiel te posten met de hashtag #VWEAfotowedstrijd.
 • Instagram: Deelnemen kan door uw foto of filmpje op uw profiel te posten met de hashtag #VWEAfotowedstrijd.
 • TikTok: Deelnemen kan door uw foto of filmpje op uw profiel te posten met de hashtag #VWEAfotowedstrijd.
 • Wikimedia Commons: Deelnemen kan door uw foto of filmpje te posten met de als category VWEAfotowedstrijd.
 • Via mail: Deelnemen kan ook door uw foto of  filmpje te mailen naar fotowedstrijd@ode.be met vermelding VWEAfotowedstrijd.

 

 • Deelnemen kan tot maandag 6 juni 2022, 12.00u.
 • Er worden meerdere foto’s of filmpjes per deelnemer aanvaard.
 • Deelnemers mogen hun foto of filmpje op meer dan één platform publiceren.
Gebruik #VWEAfotowedstrijd

Gebruik #VWEAfotowedstrijd

Bezorg ons uw inzending via Facebook, Instagram, TikTok, Wikimedia Commons of fotowedstrijd@ode.be

Jury van de fotowedstrijd

Naast een publieksprijs voor de meest geliefde foto's op sociale media, kiest een professionele jury de drie mooiste inzendingen. 

We stellen u graag onze juryleden voor:  

 • Michiel Hendryckx: bekende fotograaf  en voorzitter van de jury
 • Lucien Vandenbroucke: winnaar van de publieksprijs National Geographic 2021
 • Bart Caron: voormalig voorzitter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het Vlaams parlement en bestuurder bij verschillende artistieke en culturele organisaties
 • Dorien Van Der Eecken: fotografe
 • Valérie De Schryvere: voorzitster van VWEA

Reglement Fotowedstrijd VWEA

Reglement

Organisator

Vlaamse Windenergie Associatie, met maatschappelijke zetel in Koningsstraat 146, 1000 Brussel. VWEA stelt dit reglement ter beschikking via haar website: https://wind.ode.be/nl/.

 

Algemene bepalingen

 • Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden worden uitgesloten.
 • Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis.

 

Doel van de wedstrijd

 • Breng met een foto of filmpje het winnen van elektriciteit door middel van wind op een positieve wijze in beeld.

 

Wie kan deelnemen

 • Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten toestemming krijgen van ouders of voogd vooraleer zij een foto of filmpje inzenden.
 • De deelnemer moet de maker van de foto of het filmpje zijn. Deelnemen met materiaal van derden is niet toegestaan. Ouders of voogden mogen een inzending versturen in naam van deelnemers jonger dan 18 jaar.

 

Hoe deelnemen

 • Deelnemen kan tot 6 juni 2022, 12.00u.
 • De wedstrijd maakt gebruik van de platformen Facebook, Instagram, TikTok en Wikimedia Commons.
 • Deelnemen kan door de foto of het filmpje te posten met de hashtag #VWEAfotowedstrijd.
 • Deelnemen via Wikimedia Commons kan door de categorie ‘VWEAfotowedstrijd’ te selecteren.
 • Door deze hashtag te vermelden of categorie te selecteren verklaart men zich akkoord met het reglement en neemt men deel aan de wedstrijd.
 • Deelnemen kan ook door de foto of het filmpje te verzenden naar fotowedstrijd@ode.be met vermelding VWEAfotowedstrijd.
 • De deelnemer aanvaardt de volledige inhoud van dit reglement. Inzendingen die niet voldoen aan het reglement worden uitgesloten.
 • Er worden meerdere foto’s of filmpjes per deelnemer aanvaard.
 • Deelnemers mogen hun foto of filmpje op meer dan één platform publiceren.

 

Specificaties

 • Foto’s en filmpjes mogen niet ingaan tegen de juridische voorwaarden van het platform waarop ze gepubliceerd worden.
 • Graag bij de foto of het filmpje de locatie vermelden.
 • Uitgesloten zijn foto’s of filmpjes die windenergie op een negatieve manier in beeld brengen.
 • Aanstootgevend beeldmateriaal wordt geweigerd. Dat geldt ook voor commercieel of discriminatoir getint beeldmateriaal. Deze opsomming is niet limitatief. Tegen de weigering van beeldmateriaal is geen beroep mogelijk, dit moet niet worden gemotiveerd en evenmin wordt erover gecorrespondeerd.

 

Selectie van de winnaar

 • Voor de media Facebook, Instagram en TikTok wordt een publiekswinnaar aangeduid. Dat is de post die het meeste ‘likes’ (Facebook), ‘vind-ik-leuks’ (Instagram) of hartjes (TikTok) heeft ontvangen op 6 juni 2022, 12.00h.
 • Een jury van professionals kiest drie winnaar uit alle inzendingen binnen alle media. Eén van de genomineerden wordt door de jury gelauwerd tot winnaar van de VWEAfotowedstrijd windenergie 2022.
 • De selectie houdt rekening met artistieke kwaliteit, originaliteit en boodschap.
 • De jury heeft het recht om geen winnaar te selecteren als de inzendingen niet kwaliteitsvol of origineel genoeg zijn.
 • De jury wordt samengesteld door VWEA. De uitspraak van de jury is onherroepelijk: ze kan onder geen beding worden betwist noch kan erover worden gecorrespondeerd, in welke vorm dan ook.
 • De inzending van de top drie van de publieksprijzen per medium, de tien genomineerden en de gelauwerde winnaar worden gepost op de website en op de sociale mediakanalen van VWEA.

 

De prijzen

Volgende prijzen worden uitgereikt:

 • Een publieksprijs per medium.
 • De door de jury gelauwerde drie winnaars.

 

VWEA bepaalt passende prijzen, vaak onder de vorm van exclusieve belevenissen.

 

Bescherming van de privacy

 • VWEA behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met respect voor de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).
 • De genomineerden en winnaars worden gecontacteerd via het medium waarlangs ze hun materiaal hebben ingediend.
 • De gegevens van een deelnemer worden enkel gebruikt om contact op te nemen als hij of zij behoort tot de genomineerden en eventueel uitgeroepen wordt als gelauwerde, of als hij of zij in de top-drie voor de publieksprijs valt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een deelnemer kan een verbetering of doorhaling van deze gegevens vragen via fotowedstrijd@ode.be.
 • De naam of schuilnaam van deze personen wordt opgevraagd en vermeld bij hun aangeleverde beeldmateriaal op de website, sociale media en de publicaties van VWEA.

 

Andere voorwaarden

 • Wie aan de wedstrijd deelneemt, aanvaardt alle punten van het reglement, evenals elke wijziging of beslissing waar de organisatoren door onvoorziene omstandigheden eventueel toe genoodzaakt zijn.
 • De gelauwerde, genomineerden en top-drie voor de publieksprijzen dragen aan VWEA het recht over om het beeldmateriaal te gebruiken voor publicaties en promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra toestemming of vergoeding verschuldigd is. De organisatie zal, wanneer de foto of het filmpje wordt gebruikt, de naam of schuilnaam van de fotograaf vermelden.
 • De deelnemer garandeert aan VWEA dat hij of zij alle rechten uitoefent die aan het ingestuurde beeldmateriaal zijn verbonden en dat hij of zij persoonlijk de foto of het filmpje heeft genomen. In voorkomend geval garandeert de deelnemer dat hij of zij de toestemming heeft gekregen van de eigenaars van de gefotografeerde of gefilmde voorwerpen of goederen, zowel voor het maken van de foto of het filmpje als voor de deelname aan de wedstrijd. VWEA is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp of de inhoud van inzendingen.
 • De overdracht van de voorgaande rechten is een voorwaarde om aan de wedstrijd deel te nemen.
 • VWEA behoudt zich het recht het ingezonden beeldmateriaal bij te snijden of te bewerken zodat het passend gemaakt kan worden voor publicaties en promotiedoeleinden. Daarnaast kan VWEA niet aansprakelijk worden gesteld voor het automatisch vervormen en/of bijsnijden van het materiaal door het publiceren ervan op sociale media.
 • VWEA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd.
 • De deelnemer verklaart dat het materiaal dat hij of zij uploadt of toezendt vrij is van virussen, spyware of andere malware. Enige schade die VWEA lijdt door eventuele malware zal verhaald worden op de persoon die het materiaal heeft doorgestuurd.
 • De deelnemer respecteert de wettelijke bepalingen, onder meer inzake toegankelijkheid van gebieden en privacy en vermijdt alle beschadigingen omwille van de opname op de locatie van de opname.
 • In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt VWEA uitdrukkelijk het recht de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan deze en andere wedstrijden.

 

Contact

 • Als de deelnemer problemen ondervindt bij het versturen van het beeldmateriaal of andere vragen heeft over de wedstrijd, met uitzondering van vragen over de werking van de sociale mediaplatforms, dan kan deze persoon een e-mail sturen naar fotowedstrijd@ode.be.
 • Er wordt niet gediscussieerd over het reglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd.

 

Neem deel aan onze fotowedstrijd en win leuke prijzen!

Neem deel aan onze fotowedstrijd en win leuke prijzen!

Alle platformen van ODE