Windenergie
Afvalvrije turbines in 2040

Afvalvrije turbines in 2040

27 mei 2021

In januari van dit jaar heeft Vestas haar nieuwe duurzaamheidsstrategie bekendgemaakt: "Duurzaamheid in alles wat we doen" - een strategie die bestaat uit vier ambitieuze doelstellingen. Eén daarvan is de toezegging om in 2040 afvalvrije windturbines te produceren. Als eerste stap wordt ernaar gestreefd de recycleerbaarheid van naven en bladen te verhogen van 44% nu tot 50% in 2025 en 55% in 2030.

Vaste afvalstoffen dragen naar schatting bij voor 5% bij de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Alleen al het gecumuleerd aandeel van afval van turbinebladen zal tegen 2050 naar schatting 43 miljoen ton bedragen. Aangezien de globale windenergiemarkt de komende decennia met 3% per jaar groeit, zou turbineafval wel eens een steeds grotere bijdrage kunnen leveren aan het wereldwijde afvalprobleem.

Lees meer

Alle platformen van ODE