Windenergie
Windenergie kan wereldwijd 3,3 miljoen nieuwe banen opleveren in de komende vijf jaar

Windenergie kan wereldwijd 3,3 miljoen nieuwe banen opleveren in de komende vijf jaar

27 mei 2021

Windenergie zal de komende vijf jaar een recordgroei van nieuwe installaties blijven realiseren en een cruciale bijdrage leveren tot het economisch herstel in de hele wereld. Uit een nieuwe analyse van de Global Wind Energy Council (GWEC) blijkt dat windenergie in de komende vijf jaar goed kan zijn voor 3,3 miljoen banen in een dynamische toeleveringsketen over de hele wereld, waarvan vele lokaal zullen worden gecreëerd en een verscheidenheid aan vaardigheden zullen vereisen in de volledige waardeketen van de sector.

Met 751 GW aan reeds geïnstalleerde windenergiecapaciteit heeft de windindustrie volgens het International Renewable Energy Agency tot dusver wereldwijd bijna 1,2 miljoen banen gegenereerd. In de belangrijkste windenergielanden ter wereld zijn honderdduizenden directe banen in de windindustrie te vinden. In 2020 waren er ongeveer 550.000 werknemers in windenergie in China, 260.00 in Brazilië, 115.000 in de VS en 63.000 in India, volgens een wereldwijd onderzoek van GWEC Market Intelligence.

Lees meer

Alle platformen van ODE