Windenergie
30.000 ambassadeurs voor windenergie in Vlaanderen

30.000 ambassadeurs voor windenergie in Vlaanderen

15 juni 2021

Op 15 juni wordt wereldwijd de Dag van de Wind gevierd. In Vlaanderen willen we bij deze
gelegenheid de 30.000 coöperanten van de vele windprojecten in de kijker zetten. Zij zijn de
ambassadeurs van windenergie in Vlaanderen.

De leden van VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie, leveren heel wat inspanningen om de
omwonenden van een windpark te betrekken bij de bouw, ontwikkeling en uitbating van dit windpark.
De belangrijkste behoefte daarbij is goede informatie: mensen willen weten hoe dit werkt, hoe dat nu
zit met geluid en slagschaduw. Deze informatie op een degelijke en toegankelijke manier verschaffen
is cruciaal voor het draagvlak van windenergie in Vlaanderen. Daartoe levert de windenergiesector een
bijzonder grote inspanning.

Daarnaast worden door de VWEA leden diverse modellen van financiële participatie in een windpark
aangeboden. In Vlaanderen hebben zowat 30.000 personen hier al op ingetekend.

“Goed geïnformeerde mensen, die overtuigd zijn van de reële voordelen van windenergie en mensen
die hierin financieel participeren zijn echte ambassadeurs voor windenergie”, stelt Bart Bode, directeur
van VWEA. “Zij overtuigen vaak vrienden, kennissen en buren om mee te doen aan
informatiemomenten of deelname in een financieel participatiemodel en zorgen zo voor een
verbreding van het lokale draagvlak.

Jaar na jaar blijkt ook uit de bevraging door de overheid, met name van het Vlaams Energie en
Klimaatagentschap, dat een grote meerderheid van de Vlamingen voorstander is van windenergie, ook
in hun buurt. Slechts een kleine minderheid is echt tegen nieuwe windparken.

“Wij willen ter gelegenheid van de Dag van de Wind onze 30.000 coöperanten van harte bedanken
voor de stem die ze geven aan windenergie in Vlaanderen”, stelt VWEA. We zijn hen bijzonder
dankbaar voor hun positieve houding en de grote betrokkenheid die zij betonen bij windenergie in
Vlaanderen.

VWEA hoopt dan ook dat de beleidsverantwoordelijken het voorbeeld van de 30.000 ambassadeurs
volgen en mee het lokale draagvlak verder uitbouwen.

Alle platformen van ODE