Windenergie
Rapport ETIPWind en WindEurope ‘Getting fit for 55 and set for 2050’

Rapport ETIPWind en WindEurope ‘Getting fit for 55 and set for 2050’

31 augustus 2021

De EU heeft zich ertoe verbonden om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, een belangrijke mijlpaal om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Uit de analyse van de Europese Commissie blijkt dat directe elektrificatie, aangevuld met indirecte elektrificatie van moeilijk te ontlasten sectoren, de meest kosteneffectieve en energie-efficiënte manier is om de emissies van de energiesector tegen 2050 tot net-nul terug te dringen.

Dit rapport toont aan dat een verregaande decarbonisatie van de economie mogelijk is. In verhouding tot het BNP zal het niet meer kosten dan ons energiesysteem vandaag kost. Bovendien zullen de externe kosten, met name de kosten van luchtverontreiniging, drastisch dalen, terwijl daar vandaag nog geen rekening mee is gehouden. De technologieën die het grootste deel van de decarbonisatie zullen bewerkstelligen, zijn vandaag al beschikbaar of in ontwikkeling, maar hebben de juiste marktsignalen nodig om op grote schaal te worden toegepast. De EU kan klimaatneutraliteit bereiken door rigoureus prioriteit te geven aan de inzet van toekomstbestendige technologieën, investeringen in infrastructuur en de ontwikkeling van de juiste bedrijfsmodellen. Tegelijk kan zij ten volle de economische en maatschappelijke vruchten plukken van elektrificatie op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Lees meer

Alle platformen van ODE