Windenergie
WERELDWIJD WINDENERGIEMANIFEST VOOR COP26

WERELDWIJD WINDENERGIEMANIFEST VOOR COP26

28 oktober 2021

De Global Wind Energy Council (GWEC) en meer dan 90 wereldleiders in windenergie hebben tijdens de Bloomberg New Energy Finance-top in Londen het Global Wind Energy Manifesto for COP26 gepubliceerd en de regeringen opgeroepen om in de aanloop naar COP26 "serieus werk te maken".

In het achtpuntenplan wordt uiteengezet hoe de windsector de wereld kan helpen om netto-emissieneutraliteit te bereiken, door samen te werken met de overheid, het bedrijfsleven, de financiële wereld en het maatschappelijk middenveld.

Er is geen tijd meer voor uitstel. De wereld heeft behoefte aan doortastende maatregelen om de klimaatnoodsituatie te bestrijden. De windsector beschikt over de instrumenten om ambitieuze doelstellingen te bereiken, zoals een verviervoudiging van de hoeveelheid windenergie die wereldwijd wordt ingezet. Dit manifest vraagt de regeringen om de windindustrie te helpen die doelstellingen te bereiken.

Lees meer

Alle platformen van ODE