Windenergie
Hybride interconnector tussen België en Denemarken haalbaar

Hybride interconnector tussen België en Denemarken haalbaar

29 november 2021

Netbeheerders Elia en het Deense Energinet gaan de eerste onderzeese verbinding realiseren tussen twee kunstmatige energie-eilanden, die stroom tussen twee landen uitwisselt en tegelijk ook elektriciteit van offshore windparken aan land brengt.

De eerste fase van de haalbaarheidsstudie is afgerond met de ondertekening van een nieuw samenwerkingsakkoord tussen beide netbeheerders.

Lees meer

Alle platformen van ODE