Windenergie
Onze initiatieven voor het recycleren van wieken: wieken ontwerpen zonder afval

Onze initiatieven voor het recycleren van wieken: wieken ontwerpen zonder afval

28 maart 2022

Bij LM Wind Power staan we open om de grootste uitdagingen van de windsector aan te gaan. Al meer dan 40 jaar vangen onze wieken de wind op en dragen ze bij aan een schonere wereld met steeds competitievere windenergie. In 2018 waren we het eerste bedrijf in de windsector dat koolstofneutraliteit bereikte, een belangrijke mijlpaal voor de sector in zijn ambitie om de koolstofvoetafdruk van zijn activiteiten te verkleinen.

We zijn nu klaar om samen met onze partners een nieuwe stap te zetten in onze missie om de wereld van schonere energie te voorzien. De volgende bijdrage van LM Wind Power is de productie van afvalvrije wieken tegen 2030. In de praktijk betekent dit dat we geen verpakkingen en materialen van de wiekenproductie naar stortplaatsen of verbrandingsovens zullen sturen.

Lees meer

Alle platformen van ODE