Windenergie
Liander en Shell sluiten contract voor vergroenen netverliezen met windenergie

Liander en Shell sluiten contract voor vergroenen netverliezen met windenergie

30 november 2018

Liander heeft met Shell Energy Europe een contract getekend waarmee de komende jaren 11 tot 14 procent wordt vergroend. “Vergroenen” van de inkoop van de netverliezen door netbeheerder Liander draagt bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

CO2-gebruik bij Liander komt vooral door de netverliezen, die ontstaan bij het transport van energie. Liander verbruikt jaarlijks zo’n 1.600 gigawattuur aan elektrische energie om de netverliezen te compenseren. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van circa 355.000 huishoudens in Nederland. Vanuit maatschappelijk oogpunt is ervoor gekozen om deze netverliezen op een duurzame manier te compenseren. Dit gebeurt door de aankoop van zogenoemde Garanties van Oorsprong (GvO’s), waarmee de inkoop van elektriciteit vergroend kan worden. Een GvO is het enige bewijs dat elektriciteit ergens op duurzame wijze is opgewekt.

Liander heeft de opdracht gegeven voor de aankoop van GvO’s van het in ontwikkeling zijnde windpark Borssele III en IV dat gebouwd wordt door het Blauwwind consortium. Shell Energy Europe neemt zelf 50 procent van de door Borssele III en IV gegenereerde energie af, van waaruit het GvO’s kan aanbieden aan onder meer Liander. Het nieuwe 10-jarig contract draagt bij aan het verduurzamen van de netverliezen. Liander vergroent op deze manier momenteel circa 40 procent van de netverliezen

Bron: www.windenergiecourant.nl

Alle platformen van ODE