Windenergie
Openbaar onderzoek over het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines en plan-MER

Openbaar onderzoek over het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines en plan-MER

28 november 2022

Woont u in de buurt van het Vlaams Gewest? Dan kunt u deelnemen aan het openbaar onderzoek over het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines en plan-MER zoals uitgewerkt door het Vlaams Gewest.

De Vlaamse Regering heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.

Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.

Van 22 november 2022 tot 20 januari 2023 kunt u het ontwerp-besluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van het Team Mer online  raadplegen en deelnemen aan het openbaar onderzoek om uw opmerkingen en bezorgen.

Hoe deelnemen?

Op 8 november 2022 heeft het Departement Omgeving het openbaar onderzoek op zijn website  aangekondigd. De documenten zullen voor raadpleging beschikbaar zijn bij de start van het openbaar onderzoek op 22 november 2022.

Alle informatie over het openbaar onderzoek zal op de website van het departement Omgeving  staan

Tijdens het openbaar onderzoek kunt u uw opmerkingen en reacties kenbaar maken via: 

Het e-mailadres: openbaaronderzoekWT@omgeving.vlaanderen.be 
of door een brief te sturen naar:

Departement Omgeving 
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning 
t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel

 

Alle platformen van ODE