Windenergie
Recyclage windturbinewieken

Recyclage windturbinewieken

28 februari 2023

Vestas presenteert een nieuw recyclageproces dat een einde maakt aan het storten van windturbinebladen.

Vestas presenteert een nieuwe oplossing die windturbinewieken op epoxybasis circulair maakt, zonder dat het ontwerp of de samenstelling van het bladmateriaal hoeft te worden gewijzigd. Door een combinatie van nieuw ontdekte chemische technologie, ontwikkeld in het kader van het CETEC-initiatief, en partnerschappen met Olin en Stena Recycling kan de oplossing worden toegepast op turbinebladen die momenteel in bedrijf zijn. Zodra deze oplossing is ontwikkeld, hoeft het ontwerp van de wieken niet meer te worden aangepast en vermijdt de windsector het storten van wieken op basis van epoxy wanneer ze uit gebruik worden genomen.

Meer info:

Alle platformen van ODE