Windenergie
Aanleg Vlaams stopcontact op zee op schema

Aanleg Vlaams stopcontact op zee op schema

21 december 2018

Staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer heeft een bezoek gebracht aan de werf van het Modular Offshore Grid (MOG), het schakelplatform dat vanaf 2019 de kabels van de offshorewindparken gezamenlijk aan land zal brengen. Terwijl de funderingsvoet onlangs in zee is geïnstalleerd, is de constructie van het immense schakelplatform nog volop aan de gang. Het MOG zal een essentiële rol spelen bij de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie op de Noordzee.

De realisatie van België’s allereerste Stopcontact op zee is daarmee opnieuw een stap dichterbij.  Vorige week werd de funderingsvoet succesvol geplaatst op zee en ook de constructie van het immense schakelplatform verloopt volgens planning. De ambitieuze timing om in het voorjaar van 2019 ook het schakelplatform op zee te installeren wordt hiermee gerespecteerd. Het stopcontact zal de geproduceerde elektriciteit van 4 windparken (Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester 2) bundelen en via gezamenlijke onderzeese kabels aan land brengen. Het stopcontact komt op 40 kilometer van de kust.

De gecombineerde kabelinfrastructuur laat toe dat de windparken de geproduceerde elektriciteit maximaal aan land kunnen brengen. In totaal gaat het om 130 kilometer aan 220-kilovolt-kabels die het schakelplatform verbinden met het Stevin-hoogspanningsstation in Zeebrugge. Het platform bestaat uit 2 delen: het bovenste gedeelte waar de elektrische apparatuur wordt ondergebracht (topside) en de steuninfrastructuur die op de zeebodem rust (jacket).

 Bron: www.windenergiecourant.nl

Alle platformen van ODE