Windenergie
Windenergie op land levert kwart van stroom Vlaamse gezinnen

Windenergie op land levert kwart van stroom Vlaamse gezinnen

15 juni 2018

De Vlaamse windenergiesector VWEA rekent op een verdere aangroei van de windparken op land. “We moeten binnen 10 jaar meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen van groene stroom kunnen voorzien, alleen al met windenergie op land”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. Gezien nieuwe windturbines een groter vermogen hebben, kan dit sneller gaan dan de voorbije jaren. “We rekenen daarvoor verder op een ambitieus beleid dat de hindernissen voor de energietransitie wegwerkt en op een positieve ingesteldheid van lokale besturen om het beslist Vlaams beleid mee uit te dragen”, aldus VWEA.

Bij de verdere uitbouw van nieuwe windparken wordt er een veelheid en verscheidenheid aan betrokkenheid en participatiemodellen aangeboden. Dit is een rijkdom die tegemoet komt aan de keuzevrijheid van de bewoners en die leidt tot een breed segment van burgers die zich aangesproken voelen om te participeren in hernieuwbare energie. We streven ernaar om op die manier iedereen te betrekken bij de energietransitie, aldus VWEA.

“Onze bedrijven besteden veel zorg aan het informeren van omwonenden en het creëren van betrokkenheid en draagvlak. Dat wordt sterk geapprecieerd door de burger”.

Daarom is de Dag van de Wind ook een feest voor al wie zich vandaag inzet voor meer windenergie. “We zijn al die burgers enorm dankbaar en wensen hen dan ook namens VWEA van harte een feestelijke Dag van de Wind toe”, besluit Bart Bode.

Alle platformen van ODE