Windenergie
Europese Commissie: windenergie op koers om hoeksteen te zijn van de Europese energiemix

Europese Commissie: windenergie op koers om hoeksteen te zijn van de Europese energiemix

29 januari 2019

De recente strategie voor een koolstofvrij Europa van de Europese Commissie plaatst windenergie centraal in de toekomst van Europa, in navolging van diverse belangrijke publicaties van energieanalisten.

Er bestaat nu een brede consensus: windenergie moet de grootste bron van energieopwekking in Europa worden. Het geïnstalleerd vermogen van 173 GW aan windenergie in de EU voorziet nu in 12% van de totale Europese energievraag. Maar volgens een recent gepubliceerde routekaart voor het koolstofarm maken van windenergie in 2050 door de Europese Commissie is dit nog maar het begin voor windenergie. In dit beleidsdocument, dat de basis zal vormen voor het toekomstige Europese energiebeleid, staat dat windenergie in alle scenario’s voor het koolstofvrij maken van de EU goed is voor meer dan 50% van de totale Europese energieproductie: "Het aandeel windenergieproductie in hernieuwbare energie in 2050 bedraagt 51-56% in alle scenario’s van een koolstofvrij energiesysteem. Dit is een groei van 26% in 2030". Volgens de Commissie is windenergie tegen 2050 "duidelijk de dominante technologie" in de energiesector in de EU.

Dit is het laatste in een reeks belangrijke rapporten over de mooie toekomst van windenergie in Europa. Volgens de World Energy Outlook 2018 van het Internationaal Energieagentschap, die vorige maand werd gepubliceerd, zal windenergie in 2027 reeds de grootste bron van energieopwekking in de EU zijn. Volgens het IEA zal de opwekking van windenergie in de EU tegen 2040 meer dan verdrievoudigen tot 1.100 TWh.

Volgens Giles Dickson, CEO van WindEurope, die dit rapport beschreef als "een blijk van vertrouwen in de verdere uitbreiding van windenergie in Europa", zal meer wind in Europa "banen, groei en inkomsten voor de lokale gemeenschappen opleveren". De macro-economische voordelen van de windindustrie zijn vrij goed bekend. Uit ons rapport "Local Impact, Global Leadership" blijkt dat de windenergiesector al 36 miljard euro bijdraagt aan het BBP van de EU, 263.000 banen ondersteunt en 8 miljard euro aan export genereert. Maar de micro-economische voordelen van windenergie zijn even belangrijk. Onze webgebaseerde tool "Local Impact, Global Leadership" brengt in kaart hoe de toeleveringsketen van windenergie ten goede komt aan regio's in heel Europa.

Het besef dat windenergie de gemeenschappen versterkt en stimuleert is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat beleidsmakers het voortouw nemen in het streven naar meer windenergie. Windenergie creëert reeds banen en investeringen in de scheepsbouw en de steenkoolregio's. De burgers profiteren nu al van gedeelde en gemeenschappelijke eigendom van windparken. En windturbineparken dragen al bij aan de lokale economische activiteit door de belastingen die zij aan gemeenten betalen. Maar dit kan - en moet - groeien.

Volgens de meest recente studie van sectororganisatie Eurelectric, zou de Europese energiesector tegen 2045 volledig koolstofvrij kunnen zijn. In dit scenario zou windenergie 50% van Europa's stroom leveren. Eurelectric zegt dat dit haalbaar is door belangrijke economische sectoren te elektrificeren. En dit is niet de eerste keer dat dit ter sprake komt: elektrificatie is economisch en ecologisch verantwoord en zal essentieel zijn voor een degelijk koolstofarm beleid in Europa.

Het meest recente rapport van WindEurope, Breaking new ground , was uitsluitend hierop gericht. In dit rapport, dat twee maanden voor de strategie van de Europese Commissie werd gepubliceerd, hebben we aangegeven hoe belangrijk het is om grote hoeveelheden wind en andere hernieuwbare energiebronnen te gebruiken voor verwarming, transport en industriële processen. Dit is zowel technisch haalbaar als betaalbaar. Het heeft alleen het juiste beleid nodig om investeringen in - bijvoorbeeld - elektrische voertuigen, warmtepompen en elektrische ketels in stadsverwarmingssystemen te stimuleren.

De energie experten hebben dus gesproken. Maar nu is het tijd voor beleidsmakers om een koolstofarm Europa mogelijk te maken. De nationale energie- en klimaatplannen voor 2030 die de lidstaten van de EU momenteel voorbereiden, zijn een grote kans om aan te dringen op het juiste beleid. Alles is nog mogelijk.

Bron: www.windeurope.org

Alle platformen van ODE