Windenergie
80 NIEUWE TURBINES IN 2017: VLAAMS BELEID WINDENERGIE WERKT

80 NIEUWE TURBINES IN 2017: VLAAMS BELEID WINDENERGIE WERKT

21 december 2017

In 2017 werden in Vlaanderen 80 nieuwe windturbines bijgebouwd, samen goed voor een bijkomend vermogen van 226 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 1148 MW, t.o.v. 922 MW eind 2016. Dit is een goed resultaat, dat mee te danken is aan het uitgestippelde beleid. Wanneer men dit beleid handhaaft en hindernissen wegwerkt, zijn de doelstellingen van het Energiepact haalbaar, stelt de windenergiesector.

Dit jaar zijn er in Vlaanderen 80 windturbines bijgekomen, met een vermogen aan 226 MW, wat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1148 MW brengt. VWEA stelt vast dat het beleid dat de Vlaamse regering in 2000 uittekende, ook werkt in de praktijk. Windparken zijn gebouwd waar de regelgever ze voorzien heeft: vooral in haven- en industriegebieden en langs lijninfrastructuren, zoals autowegen.

In het kader van het Energiepact 2030 is de vraag is of we de komende 13 jaar beter kunnen doen dan de voorbije 10 jaar. De al gebouwde capaciteit op land moet verdubbelen. “Bij constant beleid is dat een realistische ambitie”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA, “zeker omdat nieuwe windturbines veel krachtiger zijn dan de types turbines die we de voorbije 10 jaar bouwden. In 2015 bouwden we 85 turbines met een totaal vermogen van 205 MW, in 2017 bouwden we 80 turbines, maar met een totaal vermogen van 226 MW”, verklaart Bart Bode. De sector staat klaar om haar bijdrage aan de Belgische energietransitie verder te realiseren.

Cruciaal daarbij is niet alleen een gezonde portie ambitie en de handhaving van het huidige beleid, maar ook het wegwerken van onnodige belemmeringen. Zo verwacht VWEA dat beperkingen omwille van luchtvaart binnenkort versoepelen. “We merken een bereidheid bij alle bevoegde autoriteiten inzake luchtvaart om de problematiek ernstig te nemen”, stelt Bart Bode. Het overleg hierover moet dan ook op korte termijn resultaten opleveren.

Bij de provinciale opdeling van de groeicijfers valt op dat er in West-Vlaanderen dit jaar niets gebouwd is. “Er moet snel een oplossing komen voor de luchtvaartbeperkingen in Koksijde en Oostende”, vindt VWEA. Ook in Vlaams-Brabant is luchtvaart de grootste belemmering. De groei in Antwerpen en Oost-Vlaanderen situeert zich vooral in havengebieden, waar het potentieel verder wordt uitgebouwd. In Limburg stagneert de toename in 2017 tegenover het jaar daarvoor. VWEA pleit ervoor dat lokale mandatarissen het besliste Vlaams beleid ook effectief uitleggen aan de bevolking. “Die gemotiveerde medewerking is cruciaal voor de verdere versterking van het lokale draagvlak ”, aldus nog Bart Bode.

Meer informatie (met figuren) vindt u in dit document.

Alle platformen van ODE