Windenergie
59 NIEUWE WINDTURBINES GEBOUWD IN 2014

59 NIEUWE WINDTURBINES GEBOUWD IN 2014

02 januari 2015

VWEA bezorgd voor impact van de administratieve rompslomp door een versnipperd beleid en gebrek aan investeringszekerheid

In 2014 werden er 59 nieuwe windturbines, samen goed voor  127,1 MW, naast de 248 bestaande windturbines bijgebouwd. Het geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen bedraagt nu 603 MW, voldoende om zowat 350.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. Toch waarschuwt de Vlaamse Windenergie Associatie voor de impact van een versnipperd beleid, de administratieve rompslomp, o.m. door diverse planningsinitiatieven en het gebrek aan investeringszekerheid voor de komende jaren.

De aangroei in 2014 is vooral te wijten aan de uitvoering van projecten die reeds vergund waren. “De vergunning van sommige projecten die het voorbije jaar zijn gebouwd, dateert al van twee tot vijf jaar geleden”, zegt VWEA directeur Bart Bode, “maar door allerlei administratieve of juridische hindernissen konden deze projecten pas in het voorbije jaar worden gerealiseerd”.  Er zitten nog heel wat vergunde projecten in de pijplijn, maar door de vele beroepsprocedures is het moeilijk om in te schatten wanneer er effectief gebouwd kan worden.

De sector betwijfelt sterk of er de komende jaren evenveel vooruitgang zal geboekt worden. “Er is een sterk versnipperd beleid en er is de grote administratieve rompslomp, o.m. door diverse planningsinitiatieven. Dit vertraagt de verdere uitbouw van windenergie in Vlaanderen”, stelt Bart Bode.

De sector is ook bezorgd om de plannen van de Vlaamse regering om het groene stroombeleid te herzien. De vorige aanpassing is nog geen twee jaar in voege, en nu stelt men het alweer in vraag, stelt de sector vast. Dit zorgt vooral voor onduidelijkheid bij investeerders, waardoor het gebrek aan investeringszekerheid groeit.

Verschillen tussen provincies.

De nieuwe turbines werden vooral in de provincie West-Vlaanderen en Limburg en in mindere mate in Antwerpen. In Oost-Vlaanderen is de aangroei opvallend beperkt. In Vlaams-Brabant werden er slechts 2 windturbines bijgebouwd; een groot deel van de provincie wordt nog steeds gehypothekeerd door bepaalde eisen vanuit de controlediensten van de luchtvaart.

Alle platformen van ODE