Windenergie
Alarmerende berichten voorbarig: 2014 wordt recordjaar voor windenergie

Alarmerende berichten voorbarig: 2014 wordt recordjaar voor windenergie

21 oktober 2014

In de media circuleren verontrustende cijfers over het ‘stilvallen’ van de groene energie in Vlaanderen. De werkelijkheid oogt evenwel anders. 2014 wordt zelfs een recordjaar voor windenergie op land. Er komen dit jaar niet minder dan 44 nieuwe turbines (93 MW) bij, waardoor het totale vermogen van windenergie in Vlaanderen op meer dan 573 MW komt, meer dan een verdubbeling in 4 jaar tijd.

Ook wat betreft het aandeel van de groene stroom in de totale binnenlandse elektriciteitsproductie wordt 2014 wellicht een absoluut recordjaar. De meest recente officiële cijfers (2012) spreken van 14,1 % groene stroomaandeel in de binnenlandse elektriciteitsproductie. Dit aandeel is sindsdien verder blijven stijgen. De tijd dat groene stroom als  marginaal fenomeen kon worden opzij geschoven, ligt definitief achter de rug.

Ondanks deze positieve cijfers, blijft het een feit dat de particuliere markt voor PV (zonnepanelen) in 2012 is ingestort, ten gevolge van de vele beleidswijzigingen, die de gezinnen – en ook bedrijven- hebben afgeschrikt. Volgens ODE is het een kwestie van tijd voor de markt zal hernemen. PV is vandaag wellicht de meest rendabele investering die gezinnen kunnen doen. Er is evenwel een voorwaarde verbonden aan de wil van de gezinnen om in PV te investeren: het Vlaamse beleid moet nu snel stabiliseren! ODE verwacht daarom van minister Turtelboom een duidelijk engagement om te komen tot een billijke en stabiele vergoeding voor het gebruik van het net. Zo lang deze hypotheek niet is gelicht, is het voor gezinnen niet mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de opbrengst van hun investering, en zal de markt blijven slabakken. Daarnaast is er absoluut nood aan stevig proactief beleid, met oog voor vraagbeheersing  (Demand Response) en opslag van elektriciteit. Ook inzake het verslimmen en versterken van het binnenlandse net, evenals de interconnectie met de buurlanden, is er werk aan de winkel.

Bovendien verwacht ODE van de overheid een actieve communicatie ter promotie van hernieuwbare energie, zodat investeerders ook overtuigd raken dat de overheid achter hun keuze staat, en geen verdere stokken in de wielen zal steken.

Vlaanderen moet tegen 2020 minstens 10,5 % van de finale energievraag dekken met hernieuwbare energie. Voor België in zijn geheel is dit 13 %. Voor de elektriciteitsvoorziening betekent dit volgens de scenario’s van de overheid een aandeel van 25 tot 30 % in de binnenlandse stroomopwekking. Dat is dus een verdubbeling van de huidige cijfers. De diverse regeringen in dit land doen er dus goed aan bijzondere aandacht te besteden aan het beleid inzake hernieuwbare energie. De vraag is of dit vandaag reeds voldoende is doorgedrongen in beleidskringen.

Alle platformen van ODE