Windenergie
GROOT DRAAGVLAK VOOR WINDENERGIE IN VLAANDEREN

GROOT DRAAGVLAK VOOR WINDENERGIE IN VLAANDEREN

06 mei 2014

Vlaanderen telt op vandaag 252 windturbines, die jaarlijks voldoende produceren om 275.000 gezinnen van zuivere windstroom te voorzien. Een recente IPSOS peiling toont aan dat er volgens de Vlamingen nog meer windturbines mogen bijkomen: bijna 9 op de 10 Vlamingen (87%) stelt dat het windpotentieel in Vlaanderen maximaal benut moet worden.

Dat de Vlamingen de voorkeur geven aan hernieuwbare energie is al lang geen geheim meer. Dat ze ook zo massaal voor windenergie kiezen, is volgens VWEA een duidelijk signaal dat het draagvlak doorgaans zwaar onderschat wordt.

De voorkeur van de Vlamingen voor windenergie vloeit rechtstreeks voort uit de vele voordelen van windenergie: zo weet 89% van de Vlamingen dat windenergie een energiebron is die bij ons beschikbaar is; 87% van de Vlamingen stelt dat windenergie milieuvriendelijk is omdat er geen CO2-uitstoot is en 84% van de Vlamingen vindt dat windenergie ons minder afhankelijk maakt van de import van fossiele energie.

VWEA pleit ervoor om nu te investeren in windenergie om onze toekomstige energiebevoorrading te verzekeren. “Vlaanderen kan een groot deel van zijn elektriciteitsverbruik met zuivere windenergie invullen”, zegt Bart Bode. “Het zeer ruime draagvlak voor windenergie is daarbij een sterk signaal”.

Daarnaast blijkt uit de peiling dat mensen het vooral belangrijk vinden om goed geïnformeerd te worden en dat financiële participatie geen prioriteit is. VWEA wil hierbij ook wijzen op mogelijke financiële risico’s bij dergelijke participatievormen. “We moeten dit als sector durven zeggen aan de mensen”, stelt Bart Bode, “het gaat immers over een omvangrijk ondernemersrisico en dat moet bij voorbaat duidelijk zijn”.

De presentatie van de resultaten van de IPSOS peiling.

Bemerk: bij dia 5 werden meerdere mogelijkheden aangeboden aan de ondervraagden.

Alle platformen van ODE