Windenergie
NIEUWE OMZENDBRIEF WINDENERGIE LOST VERSNIPPERING BELEID NIET OP

NIEUWE OMZENDBRIEF WINDENERGIE LOST VERSNIPPERING BELEID NIET OP

25 april 2014

De Vlaamse regering keurde deze morgen een nieuwe Omzendbrief voor windenergie in Vlaanderen principieel goed. VWEA, de sectororganisatie voor windenergie vindt het goed dat de Vlaamse regering de regelgeving wil actualiseren, maar rekent op minder administratieve rompslomp en eenheid van beleid.

VWEA signaleerde reeds regelmatig dat het complexe vergunningstraject de oorzaak was van veel vertraging in de uitbouw van windenergie in Vlaanderen. Daarbovenop werd door een aantal lokale besturen de laatste jaren bijkomende voorwaarden gekoppeld aan de goedkeuring van windprojecten.

Belangrijk is dat de nieuwe Omzendbrief aangeeft hoe en waar windturbines worden ingepland. Het positieve is bijvoorbeeld dat de Omzendbrief enkele wijziging in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening opneemt als actualisatie. Hierdoor kan er voor de vergunning van windturbines afgeweken worden van het bestemmingsplan zonder te moeten overgaan tot de opmaak van tijdrovende en dure ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze evolutie heeft gezorgd voor een toename van het aantal gebouwde windturbines.

Toch vreest de sector dat er onvoldoende elementen zijn ingebouwd om de vergunningsprocedure sneller en eenvoudiger te maken. De vergunning van windturbines is afhankelijk van vele adviesinstanties. Indien deze adviesinstanties zich twee maal over hetzelfde projecten moeten uitspreken - zoals reeds in het verleden geval was via de Interdepartementale Windwerkgroep - leidt dit tot vertragingen en complexe procedures van het vergunningstraject. Deze Omzendbrief voorziet nog steeds in deze omslachtige procedure.

Maar vooral de planningsinitiatieven van lokale overheden, zoals de provincies, waarbij dan nog eens bijkomende voorwaarden worden geformuleerd, zorgt voor een onoverzichtelijke versnippering van het beleid. Dit moet ten allen tijde vermeden worden, vindt VWEA.

 VWEA vraagt korte en eenvoudige vergunningsprocedures. Dit is een win-win voor zowel de overheid, de bedrijven maar ook voor de burgers. Lang aanslepende vergunningsprocedures en planningsinitiatieven dreigen immers het draagvlak bij de bevolking te ondermijnen.

Alle platformen van ODE