Windenergie
85 NIEUWE WINDTURBINES IN 2015

85 NIEUWE WINDTURBINES IN 2015

04 januari 2016

EEN VERTEKEND BEELD VAN DE EVOLUTIE IN DE SECTOR IN VLAANDEREN

VWEA bezorgd over het uitblijven van een resultaatgericht beleid en het gebrek aan meer investeringszekerheid

In 2015 werden in Vlaanderen 85 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor 205,4 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt nu 808,4 MW, t.o.v. 603 MW eind 2014. De Vlaamse Windenergie Associatie stelt dat deze aangroei een vertekend beeld geeft van de evoluties in de sector: de meeste vergunningen van de in 2015 gebouwde windturbines zijn immers 3 tot 5 jaar oud. Door het uitblijven van een coherent beleid en het gebrek aan investeringszekerheid dreigen de doelstellingen niet tijdig gehaald te worden.

Het aantal turbines dat in 2015 gebouwd werd,  is bijna uitsluitend toe te wijzen aan oudere  projectvergunningen. “Bij navraag blijkt dat de vergunningen van de in 2015 gerealiseerde windturbines in Vlaanderen drie tot vijf jaar oud zijn”, zegt VWEA directeur Bart Bode.  VWEA stelt vast dat er weinig nieuwe aanvragen zijn: “ De beloofde versnelling in het beleid blijft achterwege. De resultaten van 2015 zijn feitelijk nog toe te wijzen aan het vorig beleid. Vertraging door ellenlange procedures en administratieve rompslomp bemoeilijken de ontwikkeling van nieuwe windprojecten.”

De sector roept de Vlaamse regering op om veel ambitieuzer te zijn in haar klimaat- en energiedoelstellingen. “De verdere uitbouw van windenergie in Vlaanderen is de beste garantie voor het halen van deze doelen”, stelt Bart Bode. “Maar dan moet er ook snel werk gemaakt worden van een aantal voorwaarden: het vergunningenbeleid moet veel sneller en eenvoudiger worden en de voorwaarden voor nieuwe projecten moeten economisch voldoende rendabel blijven”.

Opvallende verschillen tussen Vlaamse provincies.

De nieuwe turbines werden vooral in de provincie Limburg (28 windturbines) en de havengebieden in Oost-Vlaanderen (31 turbines) gebouwd. In West-Vlaanderen (9 windturbines) en Antwerpen (10 turbines) is de aangroei - gezien het potentieel - eerder beperkt. Vlaams-Brabant doet het met 7 windturbines iets beter dan vorige jaren; een groot deel van de provincie blijft gehypothekeerd door bepaalde eisen vanuit de controlediensten van de luchtvaart.

Alle platformen van ODE