Windenergie
80 WINDTURBINES JARENLANG GEBLOKKEERD BIJ RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

80 WINDTURBINES JARENLANG GEBLOKKEERD BIJ RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

24 september 2015

Na een bevraging bij haar  leden over de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt sectororganisatie VWEA vast dat een totaal vermogen van 229,3 MW (80 windturbines) aan windenergieprojecten reeds vele jaren geblokkeerd zit. De bevraging baseerde zich op procedures over stedenbouwkundig vergunde projecten die door de Raad voor Vergunningsbetwistingen moeten worden behandeld.  Het wachten op een uitspraak  loopt in de helft van de gevallen twee tot vier jaar  of langer op. VWEA dringt er bij de betrokken ministers op aan hier spoedig actie tegen te ondernemen : een beslissingstermijn van de Raad binnen de 6 maanden is een echte noodzaak.

De stelling van sectororganisatie VWEA dat procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen lang aanslepen, wordt door het concrete cijfermateriaal bevestigd.  De gegevens betreffen 46 projecten van de laatste 5 jaar met in totaal 137 windturbines of een totaal vermogen van 373,7 MW. De resultaten van deze bevraging zijn dan ook representatief voor Vlaanderen.

VWEA stelt vast dat er in  61% van de gevallen (229,3 MW) nog steeds geen uitspraak is en dat doorlooptijden in  de helft van de gevallen oplopen van 2 tot 4 jaar of langer.  Dat is bijna 40% van het totaal geïnstalleerd vermogen op eind 2014 in Vlaanderen dat geblokkeerd zit in procedures Dit is bijzonder nefast voor het maatschappelijk draagvlak. Doordat omwonenden zolang in onwetendheid gehouden worden, wordt het draagvlak voor de nieuwe windenergieprojecten sterk ondermijnd. Ook voor de uitbaters van de windparken heeft deze jarenlange rechtsonzekerheid verstrekkende gevolgen.  Zowat 343 miljoen Euro aan investeringswaarde bevindt zich jaren in onzekerheid. VWEA hoopt dat de nodige maatregelen getroffen worden om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot een redelijke termijn van 6 maanden terug te brengen. Het is immers de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen efficiënt functioneert, zodat de duur van de procedures herleid wordt tot een aanvaardbare termijn, die volgens VWEA maximaal 6 maanden bedraagt. Een korte beslissingstermijn zorgt voor snelle duidelijkheid. Dat is een goede zaak voor de lokale besturen, de omwonenden, de exploitanten en Ruimte Vlaanderen. In het kader van het Fast Lane initiatief van de ministers Schauvliege en Turtelboom ziet VWEA dit als één van de belangrijkste actiepunten om van Fast Lane een succes te maken. Dit is de snelste weg naar nieuwe windparken in Vlaanderen.

De windenergiesector heeft vooral nood aan het goed werken van bestaande regels en procedures in plaats van steeds maar nieuwe regels en planningsinitiatieven. Dergelijke aanpak is cruciaal om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te behalen. VWEA ziet 2000 MW aan windenergie als een realistische Vlaamse doelstelling tegen 2020.

Alle platformen van ODE