Windenergie
FEESTELIJKE DAG VAN DE WIND

FEESTELIJKE DAG VAN DE WIND

12 juni 2015

Windenergie staat voor 1 miljard lokale investeringen in Vlaanderen.

Op 15 juni wordt jaarlijks in de hele wereld de Dag van de Wind gevierd. Ook in Vlaanderen is er reden om te feesten. Windenergie draagt immers steeds meer bij tot de omschakeling naar een eigen groene energievoorziening. Daarenboven zorgt windenergie voor een steeds grotere bijdrage aan de lokale economie, onder meer door de creatie van nieuwe jobs.

Eind 2014 bedroeg het totaal geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen 603 MW, voldoende om zowat 350.000 gezinnen te voorzien van groene stroom. Vooral in de wintermaanden tekent de groene stroomproductie afkomstig van windturbines voor een hoge productie.

Naast de vergroening van onze energiebevoorrading, geeft windenergie een belangrijke boost aan de lokale economie. Dankzij windenergie op land werd de voorbije jaren zowat 1 miljard Euro lokaal geïnvesteerd in Vlaanderen.

Zowel bij de bouw als bij het onderhoud van de windparken worden heel wat lokale jobs gecreëerd. Waar vroeger vooral technici uit de landen waar de turbines geproduceerd worden, ingeschakeld werden, zien we meer en meer lokale werknemers dit werk uitvoeren. Vandaag tekent windenergie voor zowat 10.000 jobs. “Dat betekent ook bijkomende technische scholingen en specifieke opleidingen zoals het veilig werken op hoogtes”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA.” In sommige opleidingscentra vertienvoudigde het aantal opleidingen in 2014 t.o.v. het jaar daarvoor”.

Windenergie is een sterke industriële groeisector die niet meer weg te denken valt in onze lokale economie. Dat mag op de Dag van de Wind extra in de kijker gezet worden, aldus VWEA.

Alle platformen van ODE