Windenergie
Rapport: Geluid van windturbines is niet schadelijk voor de menselijke gezondheid

Rapport: Geluid van windturbines is niet schadelijk voor de menselijke gezondheid

26 februari 2019

Een rotoropstelling wordt op zijn plaats gezet op het windpark bij het landbouwbedrijf Alliant Energy naast Deep River. Zodra voltooid, zal het landbouwbedrijf met 69 windturbines rond 170 megawatt elektriciteit produceren, genoeg om ongeveer 60.000 te voorzien van elektriciteit.

Het geluid van de draaiende wieken hebben geen negatief effect op de gezondheid van een persoon, aldus een nieuw rapport van het Iowa Policy Project.

De studies toonden aan dat individuen die provocerende video’s bekeken over de gevaren van windturbines nieuwe of verslechterde symptomen vertoonden.

 "U kunt mensen van gedachten doen veranderen door hen te laten zien dat ze eronder gaan lijden, terwijl er hen in feite niets overkomt", zegt David Osterberg, oprichter van het Iowa Policy Project.

Osterberg zei dat het minder waarschijnlijk is dat extra voorwaarden – zoals een vereiste afstand tussen de windturbines en andere gebouwen of infrastructuur voor veiligheidsdoeleinden – de bezorgdheid van buren zal doen dalen.

De windindustrie van Iowa vertegenwoordigt meer dan een derde van de energieproductie van de staat - meer dan 7.300 megawatt.

Bijna 2.600 megawatt is in aanbouw en nog eens ongeveer 1.800 megawatt is in een vergevorderd stadium van ontwikkeling, aldus ambtenaren van de Milieuraad van Iowa.

U.S. Wind Industry Fourth Quarter 2018 Market Report  dat recent werd vrijgegeven, merkt op dat het einde van vorig jaar het derde sterkste kwartaal in de geschiedenis van de windindustrie was.,

Het rapport merkt op dat Iowa, dat in 2017 terugviel naar de derde plaats voor  totaal geïnstalleerde windcapaciteit, achter Texas en Oklahoma, zijn tweede plaats heeft heroverd.

Tegen het eind van 2017, hebben bijna de helft van de 99 districten van de staat grootschalige windturbines of hebben dergelijke projecten in ontwikkeling. De Milieuraad van Iowa meldt dat ongeveer de helft van de districten van Iowa ook een soort besluit voor windenergie heeft aangenomen.

Vaak, wanneer een nieuw windproject wordt voorgesteld, gaat de grootste bezorgdheid onder de omwonenden over het geluid van de roterende wieken of de lichte geflikker dat wordt veroorzaakt wanneer de wieken draaien in het pad van de zon.

Kerri Johannsen, directeur energieprogramma van de Milieuraad van Iowa, zei dat de raad lokale entiteiten aanmoedigt om windbesluiten op te stellen om openbare input te verzamelen en te anticiperen op bezorgdheden in het kader van voorgestelde projecten.

"Wij denken dat het hebben van een openbaar plan voor het opzetten van de regels rond de plaatsing van windturbines kan helpen om symptomen aan te pakken waar die mensen mee zitten," zei ze.

Bron: www.thegazette.com  

 

Alle platformen van ODE