Windenergie
Primeur in België: windmolenpark in bosbouwgebied

Primeur in België: windmolenpark in bosbouwgebied

26 februari 2019

Met de investering in een windmolenpark in bosbouwgebied, die kadert binnen een duurzaam en multifunctioneel bosbeheer, heeft Luminus een primeur in handen.

Het windpark telt 6 windmolens van 3,2 megawatt en 180 meter hoog, en bevindt zich op het grondgebied van Lierneux in de provincie Luik. De jaarlijkse productie van 36,7 gigawattuur is goed voor het energieverbruik van 9.200 huishoudens.

Het windmolenpark bevindt zich in een gebied met een geringe biologische waarde wegens de vroegere houtproductieactiviteiten (red. naaldbomen) en zijn ligging vlak bij een hoogspanningslijn. Het park heeft als voordeel dat de windmolens zich op zeer grote afstand van woningen bevinden. Luminus heeft initiatieven opgestart om de veengebieden met bijhorende koolstofputten te beschermen en de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast werden er aan de voet van de windmolens open gebieden aangelegd om een microbiotoop te creëren en natuurlijke regeneratie mogelijk te maken. De ecologische functie van dit bosrijke gebied zal er dus op vooruitgaan. Er zullen ook bewegwijzerde paden worden aangelegd voor het grote publiek en de didactische functie zal verder worden ontwikkeld. Tot slot zal ook de economische functie behouden blijven omdat er nog steeds hout geproduceerd zal worden; in betere omstandigheden omdat de bestaande wegen verbeterd zijn, met respect voor de samenstelling van de grond. Het bos zal dus op multifunctionele wijze beheerd worden.

Bron: Windenergiecourant.nl

Alle platformen van ODE