Windenergie
Windenergie levert nu 14% van de elektriciteit in Europa

Windenergie levert nu 14% van de elektriciteit in Europa

26 februari 2019

Volgens statistieken die door WindEurope zijn gepubliceerd leverde windenergie vorig jaar 14% van de elektriciteit in de EU, tegen 12% in 2017. De windenergiecapaciteit in Europa is in 2018 met 11,3 GW gestegen: 8,6 GW onshore capaciteit en 2,65 GW offshore capaciteit.

De voortdurende groei van de capaciteit en het gebruik van krachtigere turbines helpen het aandeel van windenergie in de elektriciteitsmix te vergroten. Denemarken had vorig jaar het hoogste aandeel windenergie in de elektriciteitsmix (41%), gevolgd door Ierland (28%) en Portugal (24%). Windenergie had een aandeel van 21% van de elektriciteit in Duitsland.

Windenergie was in 2018 goed voor 49% van alle nieuwe opwekkingscapaciteit in Europa. Maar de hoeveelheid nieuwe windenergiecapaciteit daalde met een derde ten opzichte van 2017 (een recordjaar). Windenergie won vorig jaar 9 GW aan nieuwe capaciteit op veilingen, vergeleken met 13 GW in 2017. De capaciteitsuitbreidingen in Duitsland daalden met meer dan de helft na slecht georganiseerde veilingen en problemen met vergunningen (nog steeds). En er zijn nu geen nieuwe onshore windparken in het Verenigd Koninkrijk in opbouw. Europa heeft nu 189 GW aan windenergiecapaciteit: 171 GW onshore capaciteit en 18 GW offshore capaciteit.

2018 was een recordjaar voor nieuw gefinancierd windvermogen. 17 GW aan investeringen van toekomstige projecten werden definitief goedgekeurd: 13 GW aan onshore capaciteit en 4,2 GW offshore capaciteit. Dit is 45% meer dan in 2017, maar slechts 20% meer investeringen in euro's, waaruit blijkt dat de kosten blijven dalen en dat je meer voor je geld krijgt.

WindEurope CEO Giles Dickson zei: "Windenergie levert nu 14% van de elektriciteit in de EU, tegenover 12% in één jaar tijd. Steeds meer mensen en bedrijven profiteren van de schone en betaalbare stroom die windenergie levert. Maar onder de oppervlakte zijn er veel dingen die niet kloppen. Vorig jaar was het slechtste jaar voor nieuwe windenergie-installaties sinds 2011. De groei van de onshore wind daalde met meer dan de helft in Duitsland en stortte in het Verenigd Koninkrijk in. En 12 EU-landen hebben vorig jaar geen enkele windturbine geïnstalleerd.

"De investeringen in toekomstige capaciteit waren vorig jaar vrij goed dankzij het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Zweden - en ook dankzij de verdere uitbreiding van offshore windenergie. Maar de vooruitzichten voor nieuwe investeringen zijn onzeker. Vooral in Duitsland en Frankrijk zijn er structurele problemen met de vergunningverlening. En met uitzondering van Litouwen en ondanks verbeteringen in Polen is er een gebrek aan ambitie in Centraal- en Oost-Europa.

"De nationale energie- en klimaatplannen voor 2030 zijn een kans om de zaken recht te zetten. Maar de ontwerpplannen zijn niet gedetailleerd genoeg uitgewerkt: namelijk de beleidsmaatregelen, de veilingvolumes, hoe kunnen we de vergunningsverlening versoepelen en andere barrières voor investeringen in windenergie wegnemen, en hoe kunnen we het netwerk uitbreiden. Regeringen moeten dit oplossen voordat ze dit jaar de laatste hand leggen aan de plannen.

Bron: https://windeurope.org   

Alle platformen van ODE