Windenergie
VWEA verwelkomt het initiatief van defensie om in bepaalde zones grotere windturbines toe te laten

VWEA verwelkomt het initiatief van defensie om in bepaalde zones grotere windturbines toe te laten

28 mei 2019

Het leger zal op korte termijn plaats vrijmaken voor extra windmolens, zodat die voor iedereen hernieuwbare elektriciteit kunnen opwekken. Defensie geeft onder meer een ‘dropzone’ voor parachutisten vrij en er zullen windmolens kunnen worden gebouwd in een trainingszone voor helikopters. Er wordt ook bekeken of er in de regio rond Koksijde, waar de militaire activiteiten op de basis afgestoten worden, windmolens kunnen komen.

Er bestaat al langer ergernis over de belemmeringen die Defensie zou opwerpen om de uitrol op grote schaal van windmolens mogelijk te maken.

In de buurt van militaire luchthavens zullen bovendien hogere windmolens mogen komen: 150 meter in plaats van 122 meter, met uitzondering van zones die dicht bij een landingsbaan liggen of in het verlengde ervan.

Aan de kust komen “misschien” nieuwe mogelijkheden voor de bouw van windmolens, luidt het. De militaire basis van Koksijde verhuist naar Oostende.

Nieuwe kaart

Defensie werkt ook aan een nieuwe kaart die alle militaire beperkingen weergeeft en die de windmolensector zal kunnen raadplegen. Reynders wil ook een wettelijke basis geven aan ‘dienstbaarheden’ op de terreinen waar de trainingen van Defensie plaatshebben of op de omringende terreinen. “Er zal ook worden gekeken of het mogelijk is om overeenkomsten te sluiten met eigenaars die op hun terreinen militaire trainingen willen toelaten.”

VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie verwelkomt het initiatief van Defensie, waarbij in bepaalde radarzones grotere windturbines worden toegelaten.

“Als sectororganisatie zijn we al zeer lang vragende partij om de hoogtebeperking op te trekken van 122 m tot 150 m”, stelt Bart Bode, directeur windenergie. “Hogere windturbines betekenen meer elektriciteitsproductie, omdat het windaanbod beter is.”

VWEA verwelkomt dan ook de mededeling van Defensie. “Dit geeft goede hoop voor de andere dossiers rond luchtvaart”, aldus VWEA. Er zijn heel wat mogelijke oplossingen omwille van technologische evoluties, zonder dat daarbij de veiligheid in het gedrang komt.

VWEA verwacht dat deze lijn van politieke wil wordt verder gezet in een volgende legislatuur, zodat ook in de andere luchtvaartdossiers een doorbraak kan gerealiseerd worden.

Alle platformen van ODE