Windenergie
Europa voegt in de eerste helft van 2018 4,5 GW aan windenergie toe

Europa voegt in de eerste helft van 2018 4,5 GW aan windenergie toe

31 augustus 2018

Volgens de cijfers van WindEurope heeft Europa in de eerste helft van 2018 4,5 GW aan windenergiecapaciteit toegevoegd. Het cijfer is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (6,1 GW) hoewel dit in lijn is met de verwachtingen.

Er werd 3,3 GW aan onshore windenergie geïnstalleerd, de meeste capaciteit werd geplaatst door Duitsland (1,6 GW), gevolgd door Frankrijk (605 MW) en Denemarken (202 MW).

De 1,1 GW aan offshore windenergie werd voornamelijk in het VK (911 MW) geïnstalleerd, gevolgd door België (175 MW) en Denemarken (28 MW). Duitsland zal in de tweede helft van het jaar nieuwe offshore windinstallaties plaatsen.

Voor heel 2018 verwachten we 3,3 GW aan nieuwe offshore windenergie en 10,2 GW aan onshore windenergie. Dit betekent 13,5 GW aan nieuwe windenergiecapaciteit voor 2018.

Het hoofd beleid van WindEurope, Pierre Tardieu, zei: "We zitten op schema voor een goed jaar in nieuwe windmolenparken, maar de groei wordt slechts aangedreven door een handvol markten. De cijfers verbergen ook enkele verontrustende trends.

"Frankrijk heeft het afgelopen jaar veel nieuwe onshore windinstallaties geplaatst maar hebben de afgelopen 8 maanden nog geen enkele nieuwe vergunning afgeleverd voor onshore windturbines omwille van een administratieve kwestie – zodat er op de laatste aanbesteding te weinig werd ingeschreven. Dus komt er een drop-off in nieuwe windturbines, waardoor onzekerheid ontstaat in de leveringsketen.

"In Duitsland is het goed dat projecten nu een vergunning nodig hebben om te kunnen bieden op onshore veilingen maar die wet moet definitief worden vastgelegd. Ook is er nog geen duidelijkheid of de 4 GW aan nieuwe onshore windturbines, die zijn beloofd in het regeerakkoord 2019-20, zullen worden geveild. En de nieuwe regering is traag in het bevestigen van andere veilingvolumes. Zoals alle lidstaten zullen zij perspectieven moeten geven over een periode van minstens 5 jaar op tijdsschema’s en volumes van toekomstige veilingen in het kader van de richtlijn hernieuwbare energie.

"Deze transparantie is essentieel voor de leveringsketen en om banen en groei in windenergie in Europa te behouden. Investeringen in productie, vaardigheden en R&D zijn enkel mogelijk wanneer de overheden perspectieven op lange termijn garanderen aan de toeleveringsketen. Deze duidelijkheid helpt hen bij het nemen van nieuwe investeringsbeslissingen en het verlagen van de kosten. De aanpak van deze kwesties zal van cruciaal belang zijn voor Europa om op een kostenefficiënte manier zijn doelstelling te halen van 32% hernieuwbare energie tegen 2030.

"En wat betreft offshore windenergie is Europa te afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk, dat ver vooruit loopt in de bouw van huidige installaties en het vastleggen van toekomstige volumes. Het aantal nieuwe faciliteiten in Duitsland daarentegen, vertraagd. Ook andere landen moeten meer vaart zetten achter hun plannen voor offshore windenergie. "

Bron: WindEurope

Alle platformen van ODE