Windenergie
Zweden bereikt doelstelling windenergie 12 jaar te vroeg

Zweden bereikt doelstelling windenergie 12 jaar te vroeg

31 augustus 2018

Zweedse nutsbedrijven en energieproducenten hebben al zoveel windturbines geïnstalleerd dat de Scandinavische natie op weg is om zijn doelstelling voor 2030 hernieuwbare energie reeds eind dit jaar te bereiken.

De Zweedse Wind Energie Associatie schat dat er in december in Zweden 3,681 windturbines zullen zijn geïnstalleerd. Samen met investeringsbeslissingen voor de tweede helft van het jaar, zullen er dan meer dan voldoende windturbines zijn geïnstalleerd om te voldoen aan de doelstelling van 18 TWh hernieuwbare energieproductie tegen het einde van het volgende decennium. Er zullen enkele nieuwe fabrieken worden gebouwd in Noorwegen, met wie Zweden een markt voor hernieuwbare energiecertificaten deelt.

De bestaande stroomproducenten, die afhankelijk zijn van hun projecten om financieel rendabel te zijn, maken zich zorgen over de toename van nieuwe installaties en investeringsbeslissingen. De termijnprijzen in de hernieuwbare certificatenmarkt liggen lager 70 % lager voor 2021 dan een jaar ervoor omwille van de nieuwe installaties.

"Matthias Wondollek," woordvoerder van de Zweedse Wind Energie Associatie zei: "Als Zweden interessant wil blijven voor investeerders die inspelen op markten met een hoger rendement maar met grotere politieke risico's, is het belangrijk voor beleidsmakers om te laten zien dat ze geven om eerdere investeringen. "Dit wordt best gedaan door de invoering van een stopregel op basis van volumes."

Een dergelijke regel zou betekenen dat eens het streefcijfer voor 2030 wordt bereikt, nieuwe investeerders geen subsidies meer kunnen krijgen.

Volgens schattingen van de vereniging werden er in het tweede kwartaal van 2018 voor wel 840 MW aan definitieve investeringsbeslissingen genomen en er zal een totaal van 7.506 MW aan windvermogen zijn geïnstalleerd tegen december.

Volgens de laatste voorspellingen van de vereniging zal het grootste deel van de nieuwe capaciteit op land worden geïnstalleerd. In 2018 en 2019 zal er een totaal van 2.609 megawatt aan windvermogen op land worden geplaatst vergeleken met 970 megawatt voor dezelfde periode in het vorige verslag.

Bron: energyvoice.com

Alle platformen van ODE