Windenergie
Grote onzekerheid over groei windenergie in Europa in komende 5 jaar

Grote onzekerheid over groei windenergie in Europa in komende 5 jaar

29 oktober 2019

Volgens de nieuwe ‘Wind Energy Outlook to 2023' die zopas werd gepubliceerd bestaat er grote onzekerheid over de omvang van de windenergiecapaciteit in Europa in de komende vijf jaar.

Als de regeringen uiteindelijk duidelijke en ambitieuze nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) opstellen, de vergunningsregelingen voor windparken verbeteren en blijven investeren in nieuwe netcapaciteit, dan zal de Europese windenergiecapaciteit in 2023 met 88 GW toenemen tot 277 GW. Maar gaat over een grote als.

Anderzijds als de NECP's niet ambitieus zijn en er nog steeds problemen zijn met de vergunningen, dan zal Europa veel minder nieuwe windenergie installeren: slechts 67 GW. Vergunningsproblemen leiden nu al tot te lage veilingvolumes (met name in Duitsland) en lagere installatietarieven dan verwacht.

Omgekeerd, als de vergunningsbeleid aanzienlijk verbetert en de NECP's superambitieus zijn, kan Europa in de komende vijf jaar 112 GW installeren.

De jaarlijkse volumes aan nieuw windvermogen tot 2023 kunnen dus tussen de 13 en 22 GW bedragen. Deze onzekerheid weegt zwaar op de bevoorradingsketen en kan van invloed zijn op de aanzienlijke kostenbesparingen van de afgelopen jaren.

In alle scenario's is in driekwart van de nieuwe installaties sprake van windenergie op het land. Spanje, Zweden en Noorwegen lopen momenteel voorop in de groei van onshore wind. Duitsland installeert dit jaar veel minder dan traditioneel het geval is en de vooruitzichten voor de rest van de periode blijven onzeker gezien de recente beleidsbeslissingen. Wij verwachten dat Frankrijk een gestage groei van de wind op het land zal blijven vertonen.

Het Verenigd Koninkrijk zal de komende vijf jaar 35% van de groei van de offshore wind voor zijn rekening nemen, gevolgd door Nederland en Duitsland.

In de komende vijf jaar zal 22 GW aan windenergievermogen het einde van zijn normale levensduur (20 jaar) bereiken. Het grootste deel hiervan krijgt een verlenging van de levensduur. Ongeveer 2 GW zal worden vervangen. En nog eens 2 GW zal volledig worden ontmanteld. Het beleid en de regelgeving van de overheid is nog steeds niet afgestemd op vervanging van windturbines zoals het zou moeten zijn.

Bron: www.windeurope.org

Alle platformen van ODE