Windenergie
Februari 2020 recordmaand voor Vlaamse windproductie

Februari 2020 recordmaand voor Vlaamse windproductie

02 maart 2020

Het was al een tijdje duidelijk. Februari 2020 was een topmaand voor de productie van groene stroom met windturbines in België. De windturbines op land in het Vlaams gewest lieten inderdaad een recordproductie optekenen. Niet alleen de totale productie van de hele maand. Ook de productie per turbine lag het hoogst van de afgelopen jaren.  
De Vlaamse Windenergie Associatie zette op basis van de dagelijkse data van Elia de Vlaamse productie van windenergie op land op een rijtje en vergeleek die met de afgelopen jaren. Het detail van de productie per dag toont hoe de Vlaamse windturbines niet alleen op of vlak na stormdagen produceren, maar ook doorheen de maand. Natuurlijk met variaties afhankelijk van het windaanbod. Zo tekenden we begin de maand enkele erg windluwe dagen op. Anders hadden we nog hogere records op kunnen tekenen.  
De productie van de Vlaamse windturbines in februari was equivalent aan het stroomverbruik van 1,2 miljoen gezinnen.  
Windenergie is een betrouwbare bron van elektriciteitsproductie, die alleen maar aan belang zal toenemen. De verdere groei van windenergie in Vlaanderen, Wallonië en op zee draagt bij aan het vergroenen van de Belgische bevoorradingszekerheid.  

Meer details vindt u in dit dossier.

 

Alle platformen van ODE