Windenergie
EU-klimaatwet: naar een klimaat-neutrale EU in 2050

EU-klimaatwet: naar een klimaat-neutrale EU in 2050

31 maart 2020

Op 4 maart stelde de Europese Commissie haar "klimaatwet" voor.  Die Europese klimaatwet is een eerste belangrijke stap in de uitvoering van de Green Deal, het plan van de Europese Commissie om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Daarvoor moet volgens WindEurope jaarlijks dubbel zoveel wind-vermogen bijkomen als in 2019.

Via de klimaatwet  worden de doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, juridisch verankerd. De Commissie verbindt zich ertoe alle nieuwe EU-wetgeving te beoordelen en kan wijzigingen in het nationale beleid aanbevelen om de gemeenschappelijke doelstelling te halen.

Nu stelt de Commissie nog een uitstootvermindering van 40% tegen 2030 voor maar zij wil die aanscherpen tot wel 55%. Die nieuwe doelstelling is niet opgenomen in de klimaatwet maar de Europese Commissie verbindt zicht er wel toe de mogelijke (economische) gevolgen van een scherpere doelstelling te evalueren. Twaalf Europese lidstaten, waaronder Frankrijk en Nederland, riepen de Commissie op haar doelstelling voor 2030 aan te scherpen. België hoort hier niet bij.

Een klimaatneutraal Europa tegen 2050 betekent dat Europa jaarlijks meer dan dubbel zoveel nieuwe windenergie moet installeren als in 2019. Giles Dickson, CEO van WindEurope, zei hierover: "Wind levert 15% van de elektriciteit in Europa en Europa en heeft nu 205 GW aan windcapaciteit. De Europese Commissie ziet wind als 50% van de elektriciteit in Europa in haar klimaatneutrale visie voor 2050. Dat betekent een toename van de windenergiecapaciteit met 5x tussen nu en 2050. Dat betekent een verdubbeling van het tempo waarin nieuwe windparken worden gebouwd.”

Alle platformen van ODE