Windenergie
Maatregelen i.v.m. termijnen behandeling van vergunningsaanvragen – Besluit Vlaamse Regering

Maatregelen i.v.m. termijnen behandeling van vergunningsaanvragen – Besluit Vlaamse Regering

30 april 2020

Naar aanleiding van de Corona-crisis stuurde ODE samen met FEBEG en COGEN een brief aan minister Demir om te vragen naar een dringende oplossing voor de vertraging die verschillende projecten oplopen door deze uitzonderlijke omstandigheden en het effect van die vertraging op de lopende termijnen.

Zo vroegen we onder andere om maatregelen te nemen om de termijnen voor de behandeling van vergunningsaanvragen te verlengen of op te schorten. Ook voor projecten die door deze overmachtssituatie hun startdatum niet meer konden vastklikken vóór 1 april 2020, wordt een oplossing gevraagd.

De huidige situatie maakt het daarenboven moeilijk om drie jaar na de aanvraag van een startdatum (de principeaanvraag) het project effectief te realiseren.  Wij vroegen daarom om voor de aanvragen met startdatum vanaf 2017 tot eind 2020 de realisatieperiode te verlengen van 36 naar 48 maand.

Op 17 april gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een Besluit waarin de geldigheidsduur van de startdatum voor projecten die op 20 maart 2020 over een geldige startdatum beschikken en  waarvan  die  startdatum  vervalt  in  2020  of  2021,  wordt  verlengd met drie maanden.  De minister kan die schorsing nog driemaal met een maand verlengen. 

We vinden echter dat dit ook van toepassing moet zijn voor projecten waarvan de startdatum vervalt in 2022 en argumenteren dat, onder andere volgens het gelijkheidsbeginsel, ook deze verlengd moeten kunnen worden.

Het besluit van de Vlaamse Regering moet nog afgetoetst worden bij de Raad van State voor het definitief goedgekeurd kan worden. We verwachten binnenkort een definitief Besluit.

Alle platformen van ODE