Windenergie
Windenergie groeit de volgende vijf jaar maar er komen donkere wolken aan de horizon

Windenergie groeit de volgende vijf jaar maar er komen donkere wolken aan de horizon

30 september 2018

Windenergie in Europa ligt op schema voor een solide groei in de komende vijf jaar. Maar door beleidsonzekerheid en gebrek aan ambitie in veel landen dreigen er donkere wolken aan de horizon. Dit volgens het rapport 'Wind energy outlook in Europe' van WindEurope dat recent werd vrijgegeven.

De capaciteit aan windenergie in Europa zal met gemiddeld 17 GW per jaar groeien tot 2022. In 2019 is de industrie van plan om een nieuw record te vestigen in de jaarlijkse installatie van turbines. Met 87 GW aan jaarlijkse geïnstalleerde capaciteit de volgende vijf jaar zal Europa in 2022 258 GW aan geïnstalleerde capaciteit bereiken; De meeste nieuwe installaties zullen onshore wind-installaties zijn: 70,4 GW vergeleken met 16,5 GW aan nieuwe offshore windinstallaties.

Ook de grotere turbines zullen deze groei helpen stimuleren met 4 MW en 8 MW turbines die nu de nieuwe norm worden in respectievelijk onshore en offshore windenergie.

Duitsland blijft het land met de meeste windenergie (73 GW in 2022), gevolgd door Spanje (30 GW) en het VK (26 GW). Maar het aandeel van Duitsland in nieuwe installaties zal in de volgende vijf jaar dalen van gemiddeld 40% naar 24%. Spanje en Zweden zullen een sterke groei meemaken met recordjaren in 2019. Datzelfde geldt voor de Benelux, Noorwegen, Turkije en Frankrijk, na de kortstondige dip van deze laatste.

Naast de nieuwe capaciteitsuitbreidingen zullen de komende vijf jaar de eerste grootschalige ontmantelingen van de eerste generatie windparken in Europa gebeuren. Tegen 2022 zal 22 GW aan geïnstalleerde capaciteit meer dan 20 jaar oud zijn. Sommige van deze oude turbines zullen worden vervangen door krachtigere versies. Maar zoals de zaken er nu voorstaan zullen er tussen 4,3 en 6,4 GW van bestaande windparken volledig worden ontmanteld in de komende vijf jaar.

Wereldwijd gezien zal Europa de komende vijf jaar verantwoordelijk zijn voor 25% van de nieuw geïnstalleerde windenergiecapaciteit.

CEO van WindEurope Giles Dickson zei: "Windenergie ligt op schema voor een solide verdere expansie in Europa in de komende vijf jaar. Maar deze groei komt grotendeels door beslissingen van gisteren. De vooruitzichten voor nieuwe investeringsbeslissingen zijn minder duidelijk. De meeste regeringen hebben hun plannen voor nieuwe windparken tot 2030 nog steeds niet verduidelijkt. Gedeeltelijk omdat het moeilijker is om vergunningen te verkrijgen voor nieuwe windparken.

"En er zijn een aantal specifieke problemen in verschillende landen die moeten worden opgelost. Duitsland heeft vorig jaar zijn eerste veiling voor onshore windenergie verknoeid. Dus zal er in de volgende twee jaar veel minder worden gebouwd wat zal leiden tot banenverlies. En Frankrijk heeft een korte-termijn probleem over wie vergunningen kan toestaan, dus er zal daar ook een dip zijn in de groei.

"De nationale energie- en klimaatplannen (NCAP’s) voor 2030 zullen cruciaal zijn." Ze zullen bepalen wat de landen aan volumes van nieuwe hernieuwbare energie willen en hoe en wanneer ze die nieuwe capaciteit zullen veilen. In de NCAP’s moeten de regeringen ook uitleggen wat ze met de bestaande hernieuwbare energie-installaties gaan doen die aan het einde van hun levensduur zitten tussen nu en 2030. En de tijd dringt. Tussen nu en 2022 zal er 22 GW aan geïnstalleerde windenergie meer dan 20 jaar oud zijn. Sommige van deze windparken zullen worden voorzien met moderne turbines. Maar zoals de zaken er nu voorstaan zal er tussen de 4,3 en 6,4 GW helemaal worden ontmanteld ".

Meer lezen

Bron: www.windeurope.org

 

Alle platformen van ODE