Windenergie
IRENA verwacht 288 GW aan geïnstalleerde offshore windcapaciteit tegen 2030

IRENA verwacht 288 GW aan geïnstalleerde offshore windcapaciteit tegen 2030

29 oktober 2020

Offshore hernieuwbare energiebronnen gaan naar verwachting het komende decennium een grote groei doormaken. Volgens de projecties van het International Renewable Energy Agency (IRENA) zal de wereldwijde geïnstalleerde capaciteit voor offshore wind- en oceaanenergie tegen 2030 respectievelijk 228 GW en 10 GW bereiken.

Offshore duurzame energiebronnen als offshore wind-, golf-, getijden-, oceaan-thermische en drijvende zon-PV moeten een grote rol in de energietransitie wereldwijd spelen. Vanuit deze gedachte is een samenwerkingsverband (Collaborative Framework on Offshore Renewables) opgezet met als doel vooruitgang te boeken op gebieden die relevant zijn voor offshore hernieuwbare energiebronnen, waaronder technologieontwikkeling, onderzoek en innovatie, marktprikkels, regelgevingskaders en duurzaamheid.

Lees meer

Alle platformen van ODE