Windenergie
Lancering rapport windenergie en economisch herstel in Europa

Lancering rapport windenergie en economisch herstel in Europa

29 oktober 2020

Hoe de windindustrie de mensen in het centrum van zo'n groen herstel plaatst.

Windenergie is een belangrijke troef voor de Europese economie. Het is veerkrachtig geweest in de COVID-19-crisis en kan daarom een belangrijke rol spelen in een groen economisch herstel. Maar windenergie levert extra voordelen op die verder gaan dan banen en waarde voor de economie. Het komt rechtstreeks ten goede aan gemeenschappen die in de buurt van windparken wonen.

Dit rapport laat zien hoe de windindustrie de mensen in het centrum van zo'n groen herstel plaatst. Het geeft ook een beeld van de stand van zaken van de Europese windindustrie en haar mondiale concurrentiepositie. Het toont aan dat de windsector in Europa klaar is om uit te breiden als er een sterke binnenlandse markt en een effectief industriebeleid is. Het bevat ook de sociaal-economische voordelen van de scenario's van WindEurope voor de invoering van windenergie tot 2030, gebaseerd op onze analyse van de definitieve Nationale Energie- en Klimaatplannen tot 2030. En het laat zien hoe windenergie kan samengaan met lokale natuurbescherming en andere economische sectoren zoals de visserij, de landbouw en de luchtvaart.

Lees meer

Alle platformen van ODE