Windenergie

Word lid

De Vlaamse WindEnergie Associatie VWEA heeft als doel de stimulans van een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. Windenergie is een duurzame energiebron, één van de weinige eigen energiebronnen die Vlaanderen zelf heeft. Door de technologische evolutie kan windenergie een toenemende bijdrage leveren aan een zekere, duurzame en milieuvriendelijke energievoorziening. 

Naast het programma dat u in bijlage vindt, heeft u als lid van VWEA nog een heel pakket andere voordelen: Een goede inplanting en voldoende informatieverstrekking naar diverse actoren zijn daarom noodzakelijk. VWEA wil hieraan een prominente bijdrage leveren.

VOORDELEN

Naast het programma dat u in bijlage vindt, heeft u als lid van VWEA nog een heel pakket andere voordelen:

  • Sectorinformatie

U wordt op de hoogte gehouden van diverse nieuwe ontwikkelingen in de windenergiesector, zowel op vlak van beleid, onderzoek en ontwikkeling, als concrete toepassingen.

  • Nieuwsberichten

De nieuwsmails zijn een instrument waarmee u de meest recente informatie u op een vlotte manier bereikt.

  • ODE

Als lid van VWEA heeft u automatisch ook een lidmaatschap in de koepel ODE en ontvangt u de algemene ODE nieuwsbrief: DiODE.
Deelname aan de algemene ledenvergaderingen
De algemene ledenvergaderingen staan open voor al onze leden.

  • De stuurgroep

Is samengesteld met de leden 14 uitbaters van windturbines Vlaanderen die minstens het jaar voordien lid waren van VWEA. De stuurgroep wordt samengesteld voor een periode van 2 jaar (2016-2017). De stuurgroep legt als bestuursorgaan het werkprogramma, de grote lijnen en de ledenbijdragen vast.

  • Deelname werkgroepen (niet voor geassocieerde leden)

De werkgroepen geven u de opportuniteit u te verdiepen en te overleggen met rond specifieke thema’s. Er zijn werkgroepen rond netten, geluid, exploitatie, luchtvaart, natuur en communicatie. Deze vergaderen bij voorkeur op de 2de donderdag van elke maand, behalve in juli en augustus.

  • Netwerking

Tijdens of aansluitend op de ledenvergadering en andere activiteiten van VWEA is er kans tot gesprek onder collega’s en andere actoren binnen de windenergiesector.

  • Groene stroomplatform

Lidmaatschap van VWEA betekent ook automatisch lidmaatschap van het ODE-groene stroomplatform waar items worden besproken die van belang zijn voor alle sectoren binnen de groene stroomsector.

  • Korting op studiedagen en evenementen

Als lid ontvangt u korting op ODE-studiedagen en evenementen. Daarenboven genieten leden van VWEA eveneens een ledenreductie bij EWEA (de Europese koepel van de windsector) en bij deelname aan de Open Bedrijvendag.

  • Persaandacht

VWEA is voor de media de gewaardeerde informatieverstrekker over de sector. VWEA stuurt ook geregeld eigen persberichten uit.

  • Advies

Leden kunnen met concrete vragen terecht bij de beleidsmedewerkers van VWEA.

LEDEN Vlaamse Wind Energie Associatie

Ontdek hier welke organisaties lid zijn van VWEA

Lid worden

VWEA wil de windenergiesector vertegenwoordigen bij de overheid, administraties en alle stakeholders. Dat kan alleen met de steun van een grote groep leden. Ook uw deelname is dus belangrijk.

Elk bedrijf dat onze doelstelling onderschrijft en actief is in één of meerdere onderdelen van de windenergiesector, kan lid worden van VWEA. 

U kan lid worden door het invulformulier in te vullen en ondertekend terug te sturen naar VWEA ( info@vwea.be) of per post (Koningsstraat 146, 1000 Brussel).  Na ontvangst van dit invulformulier wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap voorgelegd in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. De beslissing wordt na de vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf. U ontvangt daarna een factuur voor het lidgeld.

De ledenbijdrage is opgedeeld in categorieën. Dit lidgeld (excl. BTW) bevat eveneens het automatisch lidmaatschap van de ODE-koepel. De details vindt u hier terug.

Neem contact op met VWEA via het algemeen nummer 02 218 87 47 of via de projectleiders:

Lore Wouters, beleidsmedewerker windenergie, lore.wouters@ode.be

Chis Celis, beleidsmedewerker windenergie en systeemintregratie, chis.celis@ode.be 

Maarten Dedeyne, directeur VWEA, maarten.dedeyne@ode.be

Alle platformen van ODE