Windenergie
EU-actieplan windenergie: doorbraak in de energiezekerheid van Europa

EU-actieplan windenergie: doorbraak in de energiezekerheid van Europa

26 oktober 2023

In haar State of the Union-toespraak in september 2023 benadrukte EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen de huidige uitdagingen voor de Europese windenergiesector. Ze beloofde ervoor te zorgen dat de toekomst van windenergie 'made in Europe' zou zijn - en beloofde een nieuw actieplan om de windindustrie te ondersteunen. Op 25 oktober heeft de Commissie haar actieplan voor windenergie voorgesteld. Hierin wordt een reeks maatregelen beschreven die snel kunnen worden genomen om de Europese windenergiesector te versterken. Sommige acties zijn voor de EU, sommige voor de lidstaten en sommige voor de industrie. Samen zullen deze acties een doorbraak betekenen voor de Europese windenergiesector en voor het vermogen van Europa om zijn klimaat- en energiedoelstellingen te halen.

Lees meer in het persbericht van Windeurope

Alle platformen van ODE