Windenergie
Reactie VWEA op artikel HLN: Turbines vermaalden duizenden vogels: Franse rechter oordeelt dat windmolenpark moet verdwijnen

Reactie VWEA op artikel HLN: Turbines vermaalden duizenden vogels: Franse rechter oordeelt dat windmolenpark moet verdwijnen

21 december 2023

De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) heeft met veel interesse volgende artikel gelezen: “Turbines vermaalden duizenden vogels”: Franse rechter oordeelt dat windmolenpark moet verdwijnen 

Het valt ons op dat er toch enige bemerkingen kunnen gemaakt worden mbt. de interpretatie van het arrest die in het artikel wordt beschreven. VWEA wenst dan ook de redactie van Het Laatste Nieuws onderstaande argumenten niet te onthouden, die een aantal zaken in perspectief zouden moeten plaatsen.

Wat betreft de zaak in Frankrijk:

Op basis van wat wij online kunnen terugvinden, waaronder het arrest zelf, blijkt dat het citaat in het HLN artikel foutief is. Er werden geen 1.099 vogels dood aangetroffen. Er werden in 2017, voor het totaal van 7 windturbines, 9 dode vogels aangetroffen, en 36 dode vleermuizen. Uit het arrest blijkt dat het cijfer van 1.099 niet gaat over dood aangetroffen vogels, maar over een inschatting dmv. extrapolatie van het aantal slachtoffers, en dit van zowel vleermuizen als vogels. Het is alvast wel opmerkelijk dat de betrokken advocaat dus doelbewust spreekt over ‘aangetroffen vogels’, terwijl het om ‘inschatte vogels en vleermuizen’ gaat.

Wat betreft de algemene impact van windturbines:

 

  • Windturbine worden hoger en hoger, terwijl de vlieghoogtes van vogels eerder gelijk blijven. Hierdoor vormen modernere windturbines relatief gezien een kleiner risico dan lagere windturbines. Dit geldt des te meer indien de geproduceerde hoeveelheid energie in rekening gebracht wordt.
  • Merk op dat wat betreft de externe doodsoorzaken voor vogels uit bovenstaande grafiek, enkel windturbine en hoogspanningslijnen een natuurstudie ondergaan waarin dergelijke effecten onderzocht worden vooraleer een vergunning verleend wordt. Dit hoewel het dus absoluut een beperkte proportie van het aantal vogelslachtoffers betreft.
  • Klimaatverandering is de derde oorzaak van het mondiaal verlies aan biodiversiteit. Het vermijden van fossiele elektriciteitsproductie is dus cruciaal in het behoud van biodiversiteit. Inzetten op windenergie is dus noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan, ook met het oog op de wereldwijde biodiversiteit.

Met deze argumenten hopen wij enige nuance te kunnen aanbrengen in het debat over het artikel.

Alle platformen van ODE