Windenergie
ZONDAG IS WINDDAG  Eén beleid inzake windenergie

ZONDAG IS WINDDAG Eén beleid inzake windenergie

13 juni 2014

Op 15 juni worden er wereldwijd tal van activiteiten georganiseerd naar aanleiding van de Dag van de Wind (Global Wind Day). België importeert momenteel 95% van zijn primaire energie, maar de verdere uitbouw van windenergie maakt het mogelijk om onze elektriciteit te produceren uit propere, lokale en onuitputbare bronnen. Meer windenergie draagt er voor België toe bij om zijn Europese doelstellingen rond hernieuwbare energie te kunnen halen.

Vlaanderen telt op vandaag 252 windturbines, die jaarlijks voldoende produceren om 275.000 gezinnen van zuivere windstroom te voorzien. VWEA pleit ervoor om nu te investeren in windenergie om onze toekomstige energiebevoorrading te verzekeren. “Vlaanderen kan een groot deel van zijn elektriciteitsverbruik met zuivere windenergie garanderen”, zegt Bart Bode. Eind 2013 werd er een kleine 7% van de energie uit hernieuwbare bronnen geproduceerd. Tegen 2020 moet dit 13% worden om aan de bindende Europese doelstelling te voldoen.

De huidige productie verdubbelen is een must, maar ook een enorme uitdaging. Het is dus bijzonder belangrijk dat de komende regeringen een duidelijke keuze maken voor de verdere ontwikkeling van  windenergie in Vlaanderen. Het is mogelijk en realistisch om tegen 2020 in Vlaanderen 2000 MW aan windenergie te installeren.

De sector vraagt aan de komende Vlaamse regering dat Vlaanderen het enige beleidsniveau blijft inzake planningsinitiatieven en vergunningen voor windenergie, om zo verdere versnippering te voorkomen. VWEA vraag een uniforme toepassing van de regelgeving en vooral vlotte procedures om de noodzakelijke uitbouw van windenergie te realiseren.

Alle platformen van ODE